Eclectic Institute

Eclectic Institute Ginkgo - Gotu Kola Freeze-Dried 50 VegCaps

Eclectic Institute

Eclectic Institute Ginkgo - Gotu Kola Freeze-Dried 50 VegCaps

Barcode: 023363915033
Size: 50
Form: VegCap

Ginkgo-Gotu Kola, 50 Vegi caps

Each 275 mg. capsule contains 100% Fresh Freeze-Dried

  • Wildcrafted Ginkgo biloba leaf, 175 mg.;
  • Certified organically grown Centella asiatica,Gotu Kola leaf, 100 mg.

Subscribe